·         Filosofie doktor i etnologi, Lunds universitet (2004)

Eva Norström

Konsult

A key aim of human rights education must be to provide a thorough understanding of how we fit into the world at every level and how decisions taken at one level affect us and others.

EMHRN Education Working Group 2003

Copyright ® 2009 evanorstrom.se

Meritförteckning

Utbildning

·         Folkskollärarexamen (1973)

·         Fortbildar och handleder människor som på olika sätt arbetar     med migrations- och integrationsfrågor 

·         Utvärderar projekt som rör migration och integration i Sverige och andra länder

Egen företagare

Länkar till: