Parallellt med det kommunala arbetet utbildade jag mig till etnolog.

Sedan mitten av 1980-talet har jag undervisat, internt och externt, vid etnologiska institutionen, numera en del av Institutionen för kulturvetenskaper vid Lunds universitet.

Jag har lång praktik, nationellt och internationellt, av att utbilda olika personalkategorier i frågor som rör migration, integration och flyktingars situationer. Sedan början av 1990-talet har jag gjort en rad utvärderingar

av projekt som på olika sätt berör integrationsfrågor.

Mellan 2008 och 2011 var jag projektledare för ett forskningsarbete, som gick under namnet Tolkprojektet. Det omfattar de två projekten "Tolken - en kulturell mellanhand" och "Bakom stängda dörrar. Tolkningens betydelse för rättssäkerhet och integration, med särskild inriktning på ensamkommande barn och unga." Redovisning av projektet och en extern utvärdering finns på Tolkprojektets hemsida, www.tolkprojektet.se.


Efter 2011 har jag fortsatt att arbeta med utvärderingar, fortbildningar och ideellt engagemang.

Eva Norström

Konsult

A key aim of human rights education must be to provide a thorough understanding of how we fit into the world at every level and how decisions taken at one level affect us and others.

EMHRN Education Working Group 2003

Copyright ® 2009 evanorstrom.se

Min bakgrund

Jag är etnolog med mångårig erfarenhet av migrations- och integrationsfrågor.

Det började 1977 med undervisning för asylsökande och nyanlända barn i Hässleholms kommun. 1980 fick jag ansvar för kommunens invandrarservice och organisation av modersmålsundervisning, ett arbete som jag skötte på en knapp heltid under tio år.

2004 disputerade jag med avhandlingen ”I väntan på asyl – retorik och praktik i svensk flyktingpolitik" (Boréa). Den är en analys av kulturen kring beslutsfattandet i asylärenden.

Under åren har jag medverkat i nätverk och styrelser inom frivilligsektorn. Bland annat har jag varit ordförande i Svenska flyktingrådet och IMER-förbundet samt vice ordförande i The Euro-Mediterranean Human Rights Network, EMHRN. Jag är aktiv i Svenska kyrkan, Höganäs församling, bland annat som ordförande i Kyrkofullmäktige.