2010 -           Opolitisk ledamot i Kyrkofullmäktige och i Kyrkorådet, Höganäs, sedan 2018 ordförande i Kyrkofullmäktige 

1996-1998:   European Council on Refugees and Exiles, ECRE

Eva Norström

Konsult

A key aim of human rights education must be to provide a thorough understanding of how we fit into the world at every level and how decisions taken at one level affect us and others.

EMHRN Education Working Group 2003

Copyright ® 2009 evanorstrom.se

Styrelseuppdrag

2010-2014:   Barn och Framtid. En förening till stöd för barn i Indien

1997-2008:   Euro-Mediterranean Human Rights Network, EMHRN (2003-2008 vice ordförande)

2002-2004:   IMER-förbundet (ordförande)

1986-2004:   Svenska flyktingrådet (1994-2004 ordförande)

1980-1986:   Riksförbundet för personal vid invandrarbyråer och  flyktingmottagningar