Eva Norström

Konsult

A key aim of human rights education must be to provide a thorough understanding of how we fit into the world at every level and how decisions taken at one level affect us and others.

EMHRN Education Working Group 2003

Copyright ® 2009 evanorstrom.se

Expertuppdrag


2012-2013
2009-20132009
20072002-2004

1997-1999
1994-1995


Migrationsverket: Tolka mig rätt. Ett projekt för att stärka Migrationsverkets förutsättningar för att ha en hög kvalitet i de samtal där tolk används.


Europeiska socialfonden: Expert för bedömning av ansökningar till Integrationsfonden


Provision of comprehensive assistance to immigrants. Seminar summer school. Association “Shelter” “Safe House”, Lettland


Summer camp and Seminar about cultural differences and work with people from different cultures. IOM, Lettland

 

Migrationsverket: Sammanlagt 4 månader i Rumänien. ”Mid-term expert” i ”Twinning project” mellan Rumänien, Danmark och Sverige. Arbetsområde integration, flyktingar m.m.

 

Parlamentarisk utredning: Ny instans och processordning i Utlänningsärenden (SOU 1999:16, Ökad rättssäkerhet i asylärenden)

 

Enmansutredning: Effektivare styrning och rättssäkerhet i   asylprocessen (SOU 1995:46)